Marzec 2016

Zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN

Grzegorz Mania        29 marca 2016        Komentarze (0)

Podczas mojej krótkiej przerwy w blogowaniu na rzecz egzaminu adwokackiego, doszło do istotnych zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN, zwanym dalej „RD”. Stąd konieczne będzie ich omówienie w niniejszym wpisie. Wskaże jedynie na zmiany najistotniejsze z punktu widzenia zawodników i zawodniczek. Warto zatem wskazać na zmianę art. 61 § 4 RD. Aktualnie przepis ten brzmi: „Zawodnik, […]

Obowiązki klubu przed podpisaniem kontraktu

Grzegorz Mania        02 marca 2016        Komentarze (0)

Przed podpisaniem kontraktu klub ma kilka obowiązków, nałożonych na niego przez Uchwałę z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej. Przede wszystkim klub powinien zapoznać Ciebie z przepisami powyższej Uchwały. Jest to o tyle istotne, że zazwyczaj dopiero wtedy uzmysławiasz sobie jakie masz […]