Kategorie
Bez kategorii

Warunek rozwiązujący jako element treści czynności prawnej przy porozumieniach pomiędzy klubami a zawodnikami w zakresie spłaty zaległości

Ostatnio zgłosił się do mnie zawodnik jednego ze śląskich klubów piłkarskich z prośbą o pomoc prawną w zakresie odzyskania należności od byłego klubu. Zawodnik ten chcąc rozwiązać kontrakt z klubem za porozumieniem stron zgodził się na spłatę zaległości w kilku częściach i zaakceptował podsunięty mu ze strony klubu projekt porozumienia.

Porozumienie zostało zatem podpisane. Nadszedł termin spłaty pierwszej części zaległego wynagrodzenia z tytułu kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a pieniądze nie wpłynęły na konto zawodnika.

Czy można się było tego spodziewać? Raczej tak, bowiem wspomniany klub słynie z zaległości finansowych wobec zawodników.

W jaki sposób Ty możesz się zabezpieczyć, gdy znajdziesz się w analogicznej sytuacji?

Istnieje kilka sposobów na zabezpieczenie Twoich interesów. Jednym z nich jest wprowadzenie do umowy – jako jednego z elementów treści czynności prawnej – instytucji warunku rozwiązującego.

Na czym to polega?

Warunek to zdarzenie przyszłe i niepewne. Podpisując umowę pod warunkiem nie wiemy, czy się on spełni w przyszłości. Nie mamy zatem pewności, czy umowa wywoła przewidziane w niej skutki czy też nie. Innymi słowy, jeżeli klub nie zapłaci w terminie pierwszej części zaległości, wówczas skutki umowy zawartej pod warunkiem rozwiązującym ustają.

Co dalej? Zapewne w tym momencie klub będzie opóźniał się z wypłatą wynagrodzenia dla zawodnika za okres co najmniej dwóch miesięcy, a zatem pojawi się możliwość do rozwiązania kontraktu z winy klubu…Czyli dobra nowina dla Ciebie:)

warunek rozwiązujący

 

Kategorie
Bez kategorii

Wygraj kontrakt w zespole z Ekstraklasy – cz. II

Tutaj opisałem Ci pokrótce w jakie bagno wpadli zawodnicy, którzy zdecydowali się podpisać umowę uprawniającą ich do wzięcia udziału w konkursie, którego zwycięzca podpisze kontrakt w zespole z Ekstraklasy.

Konkurs wciąż trwa i pewnie domyślasz się, o który konkurs chodzi 🙂

Obiecałem Ci, że w następnym wpisie dowiesz się co nieco o kolejnych niekorzystnych klauzulach wplecionych do tej jakże ciekawej umowy. Koniecznie trzeba zatem wspomnieć o kwestiach dotyczących przeniesienia praw do wizerunku, pozostałych karach umownych (poza opisanymi w poprzednim wpisie), czy oświadczeniach, które składa organizator.

Wyobraź więc sobie, że organizator konkursu – zgodnie z umową – ma prawo do korzystania i rozpowszechniania wizerunku, zachowań, wypowiedzi, imienia, nazwiska, pseudonimu, głosu i elementów życiorysu uczestnika konkursu oraz może czynić użytek z tego prawa poprzez zamieszczanie wskazanych wyżej elementów w dowolnych materiałach marketingowych, na dowolnych polach eksploatacji, a wszystko to nie jest ograniczone ani czasowo, ani ilościowo, ani terytorialnie. 

Co więcej, w przypadku rozwiązania umowy, organizator zachowuje wszelkie prawa i zezwolenia uzyskane od uczestnika konkursu – bez jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu z nich, a uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia o charakterze majątkowym i niemajątkowym.

Pisałem już o karach umownych w wysokości 50.000 zł za nieposiadanie statusu amatora w dniu 1 lipca 2016 roku oraz o takiej samej karze w przypadku odmowy podpisania profesjonalnego kontraktu we wskazanym klubie lub kontraktu menedżerskiego.

Są nawet kary za spóźnienie lub nieprzybycie na wyznaczone przez organizatorów terminy – odpowiednio 500 zł za spóźnienie i 2.000 zł za nieprzybycie.

A jeżeli organizator rozwiąże z uczestnikiem umowę z jego winy – uczestnik musi zapłacić 5.000 zł.

Taryfikator kar jest doprawdy imponujący. Oczywiście uczestnik może zapłacić jeszcze więcej – w przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kary umownej zastrzeżonej na daną okoliczność.

Co wcale nie dziwi, organizator nie jest zobowiązany do zwrotu uczestnikowi jakichkolwiek kosztów dojazdu, wyżywienia, czy zakwaterowania. Warto zatem wiedzieć, że do tego konkursu zgłaszają się ochotnicy z całego kraju.

Nadto, w razie doznania jakiejkolwiek szkody na osobie lub mieniu, uczestnikowi nie będą przysługiwały wobec organizatora żadne roszczenia majątkowe i niemajątkowe, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody na osobie, w tym za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu uczestnika.

Masz już zatem pełen obraz tego jaką umowę musiałbyś podpisać, by stać się jednym z wielu marzących o podpisaniu kontraktu w klubie z Ekstraklasy 🙂

Co jednak najistotniejsze!

W opisanej przeze mnie umowie mamy do czynienia z rażącym naruszeniem zasady równowagi stron. Ochrona interesów organizatora konkursu dalece wykracza poza ochronę optymalną, uwzględniającą zasadę równowagi stron, a dąży jedynie do zapewnienia organizatorowi ochrony maksymalnej.

Taka umowa jednak, w mojej ocenie, wprowadza nieuzasadnioną dysproporcję praw i obowiązków pomiędzy stronami. To z kolei może prowadzić do uznania, iż została zawarta z naruszeniem zasad współżycia społecznego, co w konsekwencji może doprowadzić do jej nieważności.

Kategorie
Bez kategorii

Serwus!

Drogie Piłkarki, Drodzy Piłkarze!

Witam Was serdecznie na moim blogu:)

Piszę do Was nie tylko jako prawnik, ale przede wszystkim jako były kolega z boiska. 

Mało kto zajmuje się tematyką prawa piłki nożnej, dlatego cieszę się, że wreszcie będę mógł podzielić się z Wami swoim doświadczeniem, spostrzeżeniami i refleksjami na ten temat.

Blog poruszał będzie m.in takie tematy jak:

  • podstawowe prawa i obowiązki zawodników,
  • zasady zmian przynależności klubowej,
  • rozwiązanie kontraktu z winy klubu,
  • rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika,
  • ekwiwalent za wyszkolenie,
  • odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • umowy dot. zawodników,
  • występowanie na drogę sądową przeciwko klubom, czy też pośrednikom transakcyjnym
  • i wiele innych 🙂

Zapraszam do mojego świata 🙂