Komisja Dyscyplinarna

Wyobraź sobie, że wygrałeś sprawę przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN i zgodnie z prawomocnym wyrokiem klub winien zapłacić Tobie np. kilkaset tysięcy złotych, a mimo to, klub nie wykonuje wyroku. Czy w takiej sytuacji możliwe jest pociągnięcie klubu do odpowiedzialności dyscyplinarnej? Tak i niestety nie są to rzadkie przypadki. Zdarza się, że klub nie realizuje […]