Tag: opłata od odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego

Odwołanie od kary dyscyplinarnej

Często pod koniec sezonu zdarza się, że klub chcąc zaoszczędzić na wynagrodzeniu zawodnika, który zamierza zmienić barwy klubowe, wymierza mu karę dyscyplinarną w postaci kary finansowej i potrąca tę karę z przysługującego zawodnikowi wynagrodzenia....