Wynagrodzenie zawodnika w czasie kontuzji lub choroby

Kilku moim klientom zdarzyło się nazbyt długo leczyć kontuzję, na skutek czego klub przestawał być już tak przyjazny, jak w chwili podpisywania kontraktu i celowo nie wypłacał wynagrodzenia.

Powstaje zatem pytanie – czy długotrwała kontuzja lub choroba może być podstawą do niewypłacania Tobie wynagrodzenia?

Otóż nie.

Musisz wiedzieć, że w przypadku kontuzji lub choroby, która uniemożliwia Ci występowanie w rozgrywkach przez okres krótszy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub w sezonie rozgrywkowym, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, przysługuje Ci wynagrodzenie w pełnej wysokości.

Natomiast, gdy przekroczysz okres łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub sezonie rozgrywkowym, klub może – do czasu uzyskania przez Ciebie pełnej sprawności – obniżyć Ci wynagrodzenie do kwoty 50 % wynagrodzenia wynikającego z kontraktu albo też skorzystać z prawa do jednostronnego rozwiązania z Tobą kontraktu.

Zatem, gdy klub zaprzestaje wypłacania Tobie wynagrodzenia z tego powodu, że odniosłeś kontuzję lub jesteś chory – masz podstawy do tego, by wystąpić do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN z pozwem o zapłatę. I najprawdopodobniej wygrasz 🙂

 

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba