Kategorie
Transfery

Zmiana przynależności klubowej poza oknami transferowymi

Często w mojej praktyce spotykam się z zapytaniami, czy w czasie trwania sezonu rozgrywkowego można zmienić klub. Wcale nie jest to rzadka sytuacja, szczególnie w niższych klasach rozgrywkowych. Studia, rodzina, nowa praca. Różne są powody, dla których zawodnicy nagle muszą zmienić barwy klubowe. Ale czy mogą to uczynić poza oknami transferowymi?

Tak, ale tylko w określonych przypadkach, które reguluje § 27 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.

Z powyższego przepisu dowiadujemy się, iż zmiana przynależności klubowej może nastąpić, w sytuacji:

  • rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum,
  • gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, którego nie łączy żadna umowa z klubem i który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą,
  • w razie rozwiązania umowy (kontraktu) z zawodnikiem za porozumieniem stron wskutek wycofania się I zespołu z rozgrywek piłkarskich na przykład w związku z likwidacją klubu lub sekcji piłki nożnej, zmianą zakresu działalności klubu lub ogłoszeniem upadłości klubu, z uwzględnieniem postanowień Uchwały Uchwała nr IV/128 z dnia 17 kwietnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich,
  • prawomocnej decyzji lub decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu lub nieważności kontraktu,
  • gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika występującego na pozycji bramkarza w sytuacji przewlekłej kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, przynajmniej dwóch bramkarzy, zgłoszonych do rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej,
  • gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, który dotychczas nigdy nie był potwierdzony do żadnego klubu,
  • gdy wystąpienie PZPN o wydanie ITC nastąpiło przed zakończeniem okresu transferowego.

Nadto, poza okresem jednego z dwóch okien transferowych mogą być także potwierdzani do gry zawodnicy, którzy dotychczas nigdy nie byli zgłoszeni i potwierdzeni do żadnego z klubów.

Warto również zauważyć, że zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31 sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego, a następnie uprawnieni do gry. Z kolei, zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do ostatniego dnia lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.

Częstokroć zawodnicy rozwiązują kontrakt z klubem za porozumieniem stron poza oknami transferowymi i nie jest to spowodowane wycofaniem się I zespołu z rozgrywek piłkarskich, czy to w związku z likwidacją klubu lub sekcji piłki nożnej, czy też ze zmianą zakresu działalności klubu lub ogłoszeniem upadłości klubu. W takiej sytuacji niestety – jeżeli nie zachodzą przesłanki określone w opisanym wyżej § 27 – nie jest możliwa zmiana przynależności klubowej poza oknem transferowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *