Krótsze kontrakty zawodników

Jesteśmy w trakcie kolejnego okienka transferowego. Codziennie słyszymy o nowych transferach, a co za tym idzie o nowych kontraktach o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Jak donoszą media – Robert Lewandowski właśnie podpisał kontrakt z FC Barceloną.

Robert Lewandowski podpisał 4-letni kontrakt, obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku.

To właśnie dzień 30 czerwca przez lata był wpisywany do kontraktów piłkarskich jako dzień ich wygaśnięcia.

Termin ten odpowiadał definicji sezonu rozgrywkowego, który oznacza okres od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego.

Ale ponad rok temu PZPN wprowadził zmianę w tej kwestii.

Zmiana została uchwalona przez Komisję ds. Nagłych PZPN w dniu 29 czerwca 2021 roku. Teraz kontrakty zawodników mogą być krótsze.

Zapewne wiesz, że kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej musi spełniać pewne wymagania nałożone przez PZPN.

Wymagania te reguluje Uchwała PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.

Trudno ją znaleźć nawet na stronie internetowej PZPN.

Zapewne jest to też jedna z przyczyn, dla których sporo kontraktów, które sprawdzam przed podpisaniem przez zawodników – nie spełnia wymagań tejże uchwały…

Kluby często posługują się nieaktualnymi wzorami kontraktów. Kontrakty te zazwyczaj nie spełniają podstawowych wymagań narzuconych przez PZPN. W efekcie mogą być nieważne.

Aktualnie – pod rygorem nieważności – kontrakt musi zawierać:

datę rozpoczęcia (dzień/miesiąc/rok), jak również datę zakończenia
(dzień/miesiąc/rok) Kontraktu, przy czym Kontrakt nie może zostać zawarty na
okres krótszy niż do dnia zakończenia Sezonu rozgrywkowego, przy czym Strony
mogą uzgodnić, że Kontrakt obowiązuje do dnia następującego po dniu
ostatniego meczu Sezonu rozgrywkowego lub zakończenia miesiąca, w
którym odbył się ostatni mecz Sezonu rozgrywkowego
i nie dłuższy niż 5 lat, z
zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Uchwały dotyczących okresu
obowiązywania Kontraktu zawieranego z Klubem pozyskującym Zawodnika w
przypadku transferu czasowego oraz maksymalnego okresu obowiązywania
Kontraktu U18;

Czyli Twój kontrakt nie musi już zostać podpisany na okres do 30 czerwca danego roku.

Jeżeli ostatni mecz sezonu rozgrywkowego przypada na dzień 15 czerwca, wówczas Twój kontrakt może zostać podpisany na okres do 16 czerwca.

Jeżeli ostatni mecz sezonu rozgrywkowego przypada w maju, wówczas Twój kontrakt może zostać podpisany na okres do 31 maja.

Powyższa zmiana jest korzystna dla klubów, które mogą zaoszczędzić na krótszych kontraktach zawodników.

Natomiast zauważ, że Ty też możesz odnieść z tego korzyść.

Jeżeli podpisałeś kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej obowiązujący do dnia 31 maja danego roku, czyli o miesiąc krócej niż zazwyczaj, to o miesiąc wcześniej możesz też skorzystać ze swojego uprawnienia w postaci:

– zawarcia kontraktu z nowym klubem na 6 miesięcy przed wygaśnięciem aktualnego kontraktu.

Czyli w naszym przykładzie zawarcie nowego kontraktu jest już możliwe od 1 grudnia.

Nie bądź zatem zaskoczony, gdy klub podsunie Ci do podpisania kontrakt ważny np. do 31 maja.

Jest to zgodne z przepisami PZPN, czyli z Uchwałą zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.

Musisz jedynie sprawdzić kiedy w danym sezonie rozgrywkowym odbywa się ostatni mecz.

Jeżeli chcesz żebym sprawdził Twój kontrakt, prześlij mi jego skan na adres mailowy: g.mania@mk-adwokaci.pl, a ja udzielę Tobie niezbędnej pomocy prawnej.

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba