Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia

W nawiązaniu do aktualnej, dramatycznej sytuacji lidera III ligi grupy kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej (o której możecie przeczytać tutaj: http://wlkp24.info/aktualnosci/15411,czy-to-koniec-jaroty-jarocin-.html) istotne jest, aby zawodnicy wiedzieli jaki rodzaj odpowiedzialności ponoszą członkowie zarządu klubu, którzy doprowadzili do obecnej sytuacji.


Na wstępie jednak zauważyć należy, że w związku z opóźnieniami w zapłacie wynagrodzeń przekraczającymi okres 2 miesięcy, zawodnicy powinni wysłać do klubu wezwanie do zapłaty, o którym pisałem tutaj: http://prawopilkinoznej.pl/klub-opoznia-sie-z-zaplata-wynagrodzenia-co-robic/.

Warto bowiem pozostawić sobie furtkę do złożenia oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z winy klubu i jeszcze w drugiej połowie lutego podpisać kontrakt z nowym klubem – pamiętać bowiem należy, że w przypadku rozwiązania kontraktu z winy klubu:

  • klubowi nie przysługuje prawo do ekwiwalentu za wyszkolenie i rozwój zawodnika,
  • klub jest zobowiązany także do zapłaty zawodnikowi odszkodowania w wysokości utraconego przez niego wynagrodzenia należnego za okres, na który został zawarty kontrakt, pomniejszonego o dochody uzyskane z uprawiania piłki nożnej w innym klubie.

Wracając jednak do odpowiedzialności członków zarządu klubu prowadzonego w formie stowarzyszenia, wskazać należy, że m.in.:

  • ponoszą oni odpowiedzialność za zaległości podatkowe,
  • w przypadku prowadzenia przez stowarzyszenie działalności gospodarczej – wówczas członkowie zarządu odpowiadają również za szkody poniesione przez wierzycieli wskutek niezłożenia w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego stowarzyszenia, nadto
  • ponoszą odpowiedzialność karną, w tym także karno-skarbową oraz
  • odpowiedzialność wynikającą ze statutu stowarzyszenia.

W klubie, o którym mowa sytuacja jest patowa.

Członkowie zarządu, którzy jakiś czas temu zrezygnowali ze swoich funkcji – jednak wedle zapisów statutu nadal pełnią swoje obowiązki do czasu wybrania nowych władz (mimo że są odmiennego zdania) – publicznie zapewniają, że zobowiązania zostaną spłacone, klub zostanie uratowany, a jednocześnie Ci sami członkowie nie chcą dojść do porozumienia z osobą, która ma zamiar dalej prowadzić klub, a nie ogłaszać jego upadłość.

Zawodnicy nie chcą z klubu odchodzić, bowiem silnie się z nim identyfikują, a poza tym zajmują 1. miejsce w tabeli i mają realne szanse na wywalczenie awansu do II ligi.

Skoro zatem zarząd blokuje wszelkie działania klubu, a jednocześnie w toku swojej działalności wyrządził klubowi szkodę majątkową  (która ciągle rośnie), a nadto żaden z członków zarządu nie wypełnił w terminie obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym momencie zawodnikom nie pozostaje nic innego jak tylko:

  • złożenie do miejscowej prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków zarządu działających na szkodę klubu w zw. z przepisem art. 296 Kodeksu karnego.

Być może takie działanie przyniesie pożądany skutek, finalnie prowadzący do uratowania klubu. Czasu bowiem jest niewiele, a właściwie już wcale go nie ma.

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl