Klub opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia – co robić?

Wyobraź sobie taką oto sytuację – podpisałeś kontrakt z nowym klubem…Jesteś zadowolony, bo Twoje zarobki wzrosły… Koledzy mówili, że w klubie nie ma żadnych problemów finansowych…Nic tylko grać:)

I rzeczywiście. Pierwszy miesiąc – wypłata pojawia się na koncie i to w terminie. Myślisz – super. Mieli rację:)

Drugi miesiąc – lekkie opóźnienie, ale zupełnie się tym nie przejmujesz. Pieniądze w końcu wpływają na konto.

Trzeci miesiąc – brak wypłaty.

Czwarty miesiąc – brak wypłaty.

W tym momencie przyda się znajomość Uchwały z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej zatytułowanej „Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej” – stanowiącej implementację przez Polski Związek Piłki Nożnej porozumienia dotyczącego minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej na terenie Unii Europejskiej oraz pozostałym terytorium UEFA podpisanego w Brukseli dnia 19 kwietnia 2012 roku przez podmioty o tak długich nazwach, że pożądane jest wskazanie tylko ich skróconych wersji: UEFA, EPFL, ECA i FIFProDivision Europe.

Obiecuję, że w niniejszym tekście nie uświadczycie już podobnie rozlazłych zdań jak powyżej:)

Teraz najważniejsze!

Gdy klub opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia za okres co najmniej dwóch miesięcy:

  • wysyłasz do klubu wezwanie do zapłaty,
  • w wezwaniu wskazujesz klubowi termin – nie krótszy niż 14 dni – na uiszczenie zaległości w pełnej wysokości,
  • pod rygorem skorzystania z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu.

Gdy termin 14 dni upłynie, a pieniędzy wciąż nie będzie na Twoim koncie, to w zasadzie jesteś wolnym zawodnikiem, bowiem musisz jeszcze tylko:

  • złożyć klubowi pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu,
  • listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
  • na adres e-mail wskazany w kontrakcie,
  • jednocześnie wysłać swoje oświadczenie do organu prowadzącego rozgrywki (np. Ekstraklasa S.A. w zakresie rozgrywek Ekstraklasy, lub PZPN w zakresie rozgrywek I i II ligi)
  • cierpliwie czekać czy klub skorzysta z możliwości złożenia wniosku o ustalenie bezskuteczności Twojego oświadczenia albo o ustalenie prawa do odszkodowania za złożenie oświadczenia z naruszeniem przepisów do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, na co ma 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia,
  • jeżeli klub nie skorzysta z wyżej wskazanego uprawnienia we wskazanym terminie – jesteś wolnym zawodnikiem,
  • jeżeli jednak skorzysta, wówczas sprawę rozstrzygnie Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych.

Na koniec, zwracam się do Ciebie z uprzejmą prośbą o rozważne korzystanie z przedstawionej w niniejszym wpisie instytucji rozwiązania kontraktu z winy klubu, gdyż w przypadku złożenia bezpodstawnego oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z winy klubu narażasz się na sankcje.

Ale przecież sankcje Tobie niestraszne, bo dobrze wiesz, że wystarczy zastosować się do wyżej wymienionych wskazówek i skonsultować sprawę ze swoim prawnikiem:)

 

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba