Czy Twój kontrakt jest ważny?

Grzegorz Mania        03 lutego 2016        Komentarze (0)

Zaskakująco często w mojej praktyce zdarza się, że analizując kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, brakuje w nich istotnych elementów składających się na treść stosunku cywilnoprawnego łączącego zawodnika z klubem, które to braki powodują, iż kontrakt jest nieważny.

Dobrze wiesz jak w rzeczywistości wygląda procedura podpisania kontraktu w ligach niższych niż Ekstraklasa. Zazwyczaj dostajesz do podpisu gotowy dokument i nie analizujesz go zbytnio. Co więcej, cała drużyna również podpisuje podobny kontrakt, z tą tylko różnicą, że każdy z Was indywidualnie negocjuje wysokość wynagrodzenia.

Wydawać by się zatem mogło, że skoro klub przedkłada Tobie kontrakt do podpisu, to możesz założyć, że zawiera on wszystkie te elementy, które pozwolą uznać go za skuteczny. Tymczasem zdarza się, że tak nie jest.

Ostatnio spotkałem się z takim niefortunnym zapisem w kontrakcie:

IMG_8810

Powyższy zapis dotyczący wynagrodzenia nie spełnia jasno sprecyzowanych wymagań zawartych w Uchwale z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, co w konsekwencji prowadzi do jego nieważności (o czym może orzec Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN).

Uchwała ta stanowi, że – pod rygorem nieważności – kontrakt musi zawierać, m.in.:

  • wynagrodzenie indywidualne zawodnika za cały okres obowiązywania kontraktu,
  • odrębnie za każdy sezon rozgrywkowy,
  • podane w kwocie brutto.

Sprawdź zatem, czy Twój kontrakt jest ważny 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: