Kategorie
Kontrakt

Obowiązki zawodnika przed podpisaniem kontraktu

Dziś chciałbym zwrócić Twoją uwagę na niezwykle ważny, a często pomijany przez Zawodników – obowiązek wynikający z art. 5 pkt 4 Uchwały z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.

Artykuł 5 pkt 4 brzmi w ten sposób:

„Zawodnik powinien poinformować Klub o wszelkich umowach, których jest stroną, lub które go dotyczą, a są związane z wykonywaniem przez niego obowiązków Zawodnika. Brak uprzedniej informacji zwalnia Klub z obowiązku respektowania zobowiązań Zawodnika wynikających z wyżej wymienionych umów, bez względu na wynikające z nich konsekwencje cywilnoprawne dla Zawodnika.”

Zazwyczaj chodzi w tym przypadku o umowy z pośrednikami transakcyjnymi oraz o umowy reklamowe. Jakkolwiek umowy z pośrednikami transakcyjnymi częstokroć nie są zbyt skomplikowane, to już o umowach reklamowych tego powiedzieć nie można. Obwarowane są one licznymi karami umownymi i klauzulami zabezpieczającymi na wypadek gdybyś nagle postanowił odmówić reklamowania danego produktu 🙂

Wyobraź więc sobie, że podpisałeś intratną umowę na udział w kampanii marketingowej znanej światowej marki. Następnie zmieniłeś klub. Nie poinformowałeś klubu o tej umowie, a w dniu, gdy masz ważny mecz, jednocześnie zostałeś zobowiązany – zgodnie z podpisaną umową – do stawienia się kilka tysięcy kilometrów dalej, na ciepłej plaży, gdzie wraz z innymi gwiazdami masz nakręcić film reklamowy. Wybierasz mecz. Znana światowa marka – również zgodnie z umową – nakłada na Ciebie wysoką karę umowną oraz rozwiązuje z Tobą umowę. Straciłeś dużo pieniędzy.

Gdybyś jednak przed podpisaniem kontraktu poinformował klub o swojej umowie, wówczas nie byłoby problemu z wyjazdem. Inaczej przecież nie podpisałbyś kontraktu 🙂

Zawodniku pamiętaj o swoich obowiązkach!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *