Kategorie
Kontuzja Ubezpieczenie

Postulat de lege ferenda w kwestii określenia minimalnej kwoty ubezpieczenia od NNW

Zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie m.in. na klubie sportowym leży obowiązek ubezpieczenia swojego zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w uprawianym sporcie.

To dobrze, że ustawodawca wprowadził taki obowiązek. Bardzo niedobrze jednak, że nie określił tzw. minimalnej sumy ubezpieczenia.

Dlaczego?

Bowiem kluby sportowe wypełniają swój ustawowy obowiązek poprzez zawieranie umów ubezpieczeń od NNW na minimalne sumy, np. 100 zł….

Wyobraź więc sobie, że doznajesz kontuzji, a nie masz prywatnego ubezpieczenia. Mnie taka sytuacja spotkała, gdy byłem jeszcze młodym zawodnikiem. Mimo, że należałem do klubu grającego w Ekstraklasie, odszkodowanie, które otrzymałem w następstwie zawarcia przez mój były klub ubezpieczenia od NNW za złamaną nogę, wyniosło 180 zł 🙂

Istotne zatem jest, aby odgórnie wskazano klubom sportowym minimalną sumę ubezpieczenia od NNW ich zawodników.

Niezwykle trudne byłoby określenie globalnej sumy w ustawie o sporcie, dla wszystkich dyscyplin sportowych.

Wydaje się jednak, że PZPN winien podjąć w tej kwestii stosowne działania i ująć minimalną sumę ubezpieczenia od NNW w przepisach wewnątrzzwiązkowych. Kwestia wskazania minimalnej sumy ubezpieczenia od NNW winna zostać niezwłocznie przedyskutowana przez osoby decyzyjne w PZPN. W przeciwnym wypadku, w dalszym ciągu, w naszej klubowej piłce będzie dochodzić do patologii, w której to zawodnik, w następstwie poważnej kontuzji kończy karierę, a z tytułu odszkodowania otrzymuje 100 zł…

 ubezpieczenie nnw w sporcie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *