RODO W SPORCIE

25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Nowa regulacja oznacza konieczność dostosowania sposobu przetwarzania danych osobowych w każdym podmiocie przetwarzającym dane osobowe osób fizycznych, a zatem także w klubach, akademiach i innych podmiotach funkcjonujących w obszarze sportu.

Osoby fizyczne (m.in. zawodnicy) zyskują szereg nowych uprawnień, a nasz klub, czy akademia muszą dostosować się do dużo bardziej restrykcyjnych wymogów w zakresie ochrony ich danych. Za ich niespełnienie grożą kary w wysokości nawet do 20 mln euro lub do 4% wartości rocznego obrotu przedsiębiorstwa.

Za naruszenie przepisów RODO odpowie administrator danych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Bezpośredniej odpowiedzialności administratorów nie uchyli powołanie przez nich inspektora ochrony danych, czy też wynajęcie zewnętrznej firmy w tym obszarze lub scedowanie obowiązków wynikających z RODO na swojego pracownika. Nowe przepisy niosą ze sobą wiele obowiązków. W szczególności podmioty, które do tej pory nie były przygotowane systemowo do rozwiązania problemu ochrony danych osobowych winny jak najszybciej dostosować swoje wewnątrzzakładowe procedury do obowiązujących przepisów.

W świetle powyższego zalecam skontaktowanie się ze swoim prawnikiem lub z moją Kancelarią.

Świadczymy pomoc prawną polegającą na przeprowadzeniu:

1. Audytu prawnego.
2. Audytu informatycznego.
3. Wdrożenia niezbędnych zmian w organizacji.
4. Szkolenia personelu w zakresie nowych obowiązków.
5. Audytu zamknięcia i bieżącego doradztwa.

 

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba