Kategorie
Kontrakt

Rozwiązanie kontraktu z winy klubu – pozostałe przypadki

Wskazałem już Tobie jak rozwiązać kontrakt z klubem, w sytuacji gdy klub opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia (tutaj) oraz gdy doznałeś kontuzji (tutaj). Na tę okoliczność przygotowałem też dla Ciebie e-book.

Dzisiaj zajmiemy się innymi okolicznościami, których zaistnienie może stanowić przyczynę do rozwiązania kontraktu z winy klubu. Musisz bowiem znać wszystkie możliwości 🙂

Przechodząc zatem do meritum, przysługuje Tobie prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu, w następujących przypadkach:

NIEZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK LIGOWYCH

  • gdy klub ze swojej winy zaniechał zgłoszenia Ciebie do rozgrywek ligowych, to wtedy możesz złożyć oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu w terminie jednego miesiąca od daty zamknięcia okresu zmiany przynależności klubowej zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN (chodzi zatem o popularne „okienka transferowe”),

BRAK UBEZPIECZENIA OD NNW, NIEPRZEDSTAWIENIE DOWODU ZAWARCIA UBEZPIECZENIA

  • gdy klub ze swojej winy zaniechał obowiązkowego ubezpieczenia Ciebie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w sporcie i na skutek tego nie otrzymałeś należnego Ci świadczenia ubezpieczeniowego lub jego równowartości od klubu albo
  • gdy klub nie przedstawił dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty pisemnego złożenia takiego żądania przez Ciebie,
  • to wtedy możesz złożyć oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia któregokolwiek z ww. zdarzeń,

PRZENIESIENIE KLUBU DO NIŻSZEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ

  • gdy klub został przeniesiony do niższej klasy rozgrywkowej na skutek innych zdarzeń niż rywalizacja sportowa, na podstawie prawomocnego orzeczenia wydanego przez właściwy organ dyscyplinarny PZPN, wtedy możesz złożyć oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.

Teraz masz już pełen obraz tego, jak skutecznie rozwiązać kontrakt z winy klubu.

Pamiętaj o swoich prawach 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *