Kategorie
Kontrakt U18

Kontrakt U18 – pułapki

W środowisku piłkarskim funkcjonuję od kilkunastu lat i jedną z wielu rzeczy, na którą chciałbym, abyś zwrócił uwagę jest dokładne przeanalizowanie podpisywanego przez Ciebie kontraktu. Nie ufaj bezgranicznie klubowi, z którym podpisujesz kontrakt. W kontrakcie klub w głównej mierze zadba o zabezpieczenie swoich interesów. Chyba, że przed jego podpisaniem wykażesz aktywną postawę i podpisywany kontrakt dostosujesz do swoich wymagań.

Niejednokrotnie spotykałem się z umowami, które zawierały zapisy korzystne wyłącznie dla klubu.

Dziś chciałbym zwrócić Twoją uwagę na klauzule, które klub może chcieć wprowadzić do Kontraktu U18, ale klauzule te – co do zasady – są dotknięte sankcją nieważności.

Kiedy zatem mamy do czynienia z sankcją nieważności? Np.:

 • wtedy, gdy Kontrakt U18 zostanie zawarty na okres dłuższy niż 3 lata, wówczas postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania Kontraktu U18 są nieważne,
 • wtedy, gdy klub podpisze z Tobą inną oprócz Kontraktu U18 umowę regulującą stosunki prawne pomiędzy klubem a Tobą w zakresie uprawiania sportu piłki nożnej, wówczas ta „inna umowa” będzie bezwzględnie nieważna,
 • wtedy, gdy Kontrakt U18 nie określa lub nie zawiera co najmniej:
  • praw i obowiązków stron, ze szczególnym uwzględnieniem Twojego wieku i terminu obowiązywania Kontraktu U18,
  • zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania Kontraktu U18, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie brutto,
  • miejsca Twojego zamieszkania w trakcie roku szkolnego w przypadku, gdy Twoje miejsce stałego pobytu znajduje się ponad 25 km od siedziby klubu, a podlegasz ustawowemu obowiązkowi nauki,
  • Twojego podpisu, podpisu Twoich rodziców oraz przedstawicieli klubu,
 • wtedy, gdy w Kontrakcie U18 znajdą się postanowienia uprawniające strony do jego jednostronnego wypowiedzenia, albo też do odstąpienia od Kontraktu U18.

Już choćby powyższe przykłady pokazują w jakim zakresie klub może próbować wykorzystać Twoją nieznajomość przepisów wewnątrzzwiązkowych PZPN i w konsekwencji zamieścić w Kontrakcie U18 postanowienia, które de facto są nieważne.

A czy Twój Kontrakt U18 jest ważny?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *