Obowiązki zawodnika na tle relacji z pośrednikami transakcyjnymi PZPN – cz.1

Drogi Zawodniku – fakt, że podpisałeś umowę o reprezentowanie z pośrednikiem transakcyjnym PZPN nie oznacza, że Twój menago wszystko zrobi za Ciebie.

Ty też masz określone obowiązki, a jeżeli ich nie dochowasz, czeka Cię kara dyscyplinarna.

Jaka kara? Za co? Śpieszę z wyjaśnieniem.

Art. 97 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN:

Zawodnik, który nie dopełnia obowiązku, określonego w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub FIFA, dotyczącego zasad lub sposobu współpracy z pośrednikami transakcyjnymi podlega karze:

a) nagany,

b) karze pieniężnej,

c) dyskwalifikacji.

Art. 101 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN:

Za niedochowanie należytej staranności, aby w kontrakcie, którego klub i zawodnik jest stroną, lub w umowie transferowej pomiędzy klubami, znalazła się informacja o tym, czy przy jego zawieraniu zawodnik korzystał z usług pośrednika transakcyjnego, a w przypadku, jeżeli zawodnik korzystał z takich usług, również imię i nazwisko, podpis pośrednika transakcyjnego oraz datę zawarcia z nim umowy pośrednictwa, klubom lub zawodnikom wymierza się kary:

a) nagany,

b) kary pieniężne.

Jakie kary pieniężne wchodzą w grę?

Co do zasady od 100 zł do 500.000 zł, a nawet do 750.000 zł w sytuacji, gdy organ dyscyplinarny zdecyduje o nałożeniu na Ciebie również kary dyscyplinarnej dodatkowej.

O tym, jakie obowiązki nałożył na Ciebie PZPN przeczytasz w kolejnym wpisie.

Kasiora

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba