Kategorie
Odpowiedzialność dyscyplinarna

Obowiązki zawodnika na tle relacji z pośrednikami transakcyjnymi PZPN – cz.1

Drogi Zawodniku – fakt, że podpisałeś umowę o reprezentowanie z pośrednikiem transakcyjnym PZPN nie oznacza, że Twój menago wszystko zrobi za Ciebie.

Ty też masz określone obowiązki, a jeżeli ich nie dochowasz, czeka Cię kara dyscyplinarna.

Jaka kara? Za co? Śpieszę z wyjaśnieniem.

Art. 97 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN:

Zawodnik, który nie dopełnia obowiązku, określonego w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub FIFA, dotyczącego zasad lub sposobu współpracy z pośrednikami transakcyjnymi podlega karze:

a) nagany,

b) karze pieniężnej,

c) dyskwalifikacji.

Art. 101 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN:

Za niedochowanie należytej staranności, aby w kontrakcie, którego klub i zawodnik jest stroną, lub w umowie transferowej pomiędzy klubami, znalazła się informacja o tym, czy przy jego zawieraniu zawodnik korzystał z usług pośrednika transakcyjnego, a w przypadku, jeżeli zawodnik korzystał z takich usług, również imię i nazwisko, podpis pośrednika transakcyjnego oraz datę zawarcia z nim umowy pośrednictwa, klubom lub zawodnikom wymierza się kary:

a) nagany,

b) kary pieniężne.

Jakie kary pieniężne wchodzą w grę?

Co do zasady od 100 zł do 500.000 zł, a nawet do 750.000 zł w sytuacji, gdy organ dyscyplinarny zdecyduje o nałożeniu na Ciebie również kary dyscyplinarnej dodatkowej.

O tym, jakie obowiązki nałożył na Ciebie PZPN przeczytasz w kolejnym wpisie.

Kasiora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *