Kategorie
Kontrakt U18

Kontrakt U18 – procedura zawarcia

Tutaj opisałem Ci główne założenia Kontraktu U18. Dziś natomiast dowiesz się jak wygląda procedura zmierzająca do podpisania bądź odrzucenia Kontraktu U18. W tym względzie bowiem PZPN nałożył na kluby i zawodników pewne wymagania.

Kiedy Klub może złożyć ofertę podpisania pierwszego Kontraktu U18?

  • najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez zawodnika 15-go roku życia.

W jaki sposób należy prawidłowo doręczyć ofertę podpisania pierwszego Kontraktu U18?

  • albo poprzez jej bezpośrednie przedstawienie zawodnikowi i jego przedstawicielom ustawowym za potwierdzeniem jej doręczenia na piśmie lub
  • poprzez list polecony zawierający ofertę, wysłany na ostatnio znane klubowi adresy zamieszkania zawodnika i znanych klubowi przedstawicieli ustawowych – w tym przypadku ofertę uznaje się za prawidłowo doręczoną z upływem terminu do podjęcia przesyłki.

Jakie elementy powinny znaleźć się w ofercie?

  • imię i nazwisko zawodnika,
  • określenie okresu obowiązywania Kontraktu U18,
  • propozycję zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia zawodnika przez cały okres obowiązywania Kontraktu U18,
  • podpis upoważnionych przedstawicieli klubu.

Co musi zrobić zawodnik po otrzymaniu oferty?

  • zawodnik musi w formie pisemnej – pod rygorem nieważności – ustosunkować się do złożonej oferty, w terminie 14 dni od jej otrzymania lub uznania przesyłki za doręczonej.

Czyli PZPN przyjmuje, że pomimo nieodebrania przesyłki zawodnik zawsze powinien mieć świadomość, że w nieodebranej przesyłce znajdowała się oferta podpisania pierwszego Kontraktu U18 i musi się do niej ustosunkować.

Co w przypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18?

W przypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18, zawodnik zachowuje status amatora.

podpisać czy nie podpisać?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *