Kontrakt U18 – procedura zawarcia

Tutaj opisałem Ci główne założenia Kontraktu U18. Dziś natomiast dowiesz się jak wygląda procedura zmierzająca do podpisania bądź odrzucenia Kontraktu U18. W tym względzie bowiem PZPN nałożył na kluby i zawodników pewne wymagania.

Kiedy Klub może złożyć ofertę podpisania pierwszego Kontraktu U18?

  • najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez zawodnika 15-go roku życia.

W jaki sposób należy prawidłowo doręczyć ofertę podpisania pierwszego Kontraktu U18?

  • albo poprzez jej bezpośrednie przedstawienie zawodnikowi i jego przedstawicielom ustawowym za potwierdzeniem jej doręczenia na piśmie lub
  • poprzez list polecony zawierający ofertę, wysłany na ostatnio znane klubowi adresy zamieszkania zawodnika i znanych klubowi przedstawicieli ustawowych – w tym przypadku ofertę uznaje się za prawidłowo doręczoną z upływem terminu do podjęcia przesyłki.

Jakie elementy powinny znaleźć się w ofercie?

  • imię i nazwisko zawodnika,
  • określenie okresu obowiązywania Kontraktu U18,
  • propozycję zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia zawodnika przez cały okres obowiązywania Kontraktu U18,
  • podpis upoważnionych przedstawicieli klubu.

Co musi zrobić zawodnik po otrzymaniu oferty?

  • zawodnik musi w formie pisemnej – pod rygorem nieważności – ustosunkować się do złożonej oferty, w terminie 14 dni od jej otrzymania lub uznania przesyłki za doręczonej.

Czyli PZPN przyjmuje, że pomimo nieodebrania przesyłki zawodnik zawsze powinien mieć świadomość, że w nieodebranej przesyłce znajdowała się oferta podpisania pierwszego Kontraktu U18 i musi się do niej ustosunkować.

Co w przypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18?

W przypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18, zawodnik zachowuje status amatora.

podpisać czy nie podpisać?

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba