Kontrakt U18 – pułapki

W środowisku piłkarskim funkcjonuję od kilkunastu lat i jedną z wielu rzeczy, na którą chciałbym, abyś zwrócił uwagę jest dokładne przeanalizowanie podpisywanego przez Ciebie kontraktu. Nie ufaj bezgranicznie klubowi, z którym podpisujesz kontrakt. W kontrakcie klub w głównej mierze zadba o zabezpieczenie swoich interesów. Chyba, że przed jego podpisaniem wykażesz aktywną postawę i podpisywany kontrakt dostosujesz do swoich wymagań.

Niejednokrotnie spotykałem się z umowami, które zawierały zapisy korzystne wyłącznie dla klubu.

Dziś chciałbym zwrócić Twoją uwagę na klauzule, które klub może chcieć wprowadzić do Kontraktu U18, ale klauzule te – co do zasady – są dotknięte sankcją nieważności.

Kiedy zatem mamy do czynienia z sankcją nieważności? Np.:

 • wtedy, gdy Kontrakt U18 zostanie zawarty na okres dłuższy niż 3 lata, wówczas postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania Kontraktu U18 są nieważne,
 • wtedy, gdy klub podpisze z Tobą inną oprócz Kontraktu U18 umowę regulującą stosunki prawne pomiędzy klubem a Tobą w zakresie uprawiania sportu piłki nożnej, wówczas ta „inna umowa” będzie bezwzględnie nieważna,
 • wtedy, gdy Kontrakt U18 nie określa lub nie zawiera co najmniej:
  • praw i obowiązków stron, ze szczególnym uwzględnieniem Twojego wieku i terminu obowiązywania Kontraktu U18,
  • zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania Kontraktu U18, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie brutto,
  • miejsca Twojego zamieszkania w trakcie roku szkolnego w przypadku, gdy Twoje miejsce stałego pobytu znajduje się ponad 25 km od siedziby klubu, a podlegasz ustawowemu obowiązkowi nauki,
  • Twojego podpisu, podpisu Twoich rodziców oraz przedstawicieli klubu,
 • wtedy, gdy w Kontrakcie U18 znajdą się postanowienia uprawniające strony do jego jednostronnego wypowiedzenia, albo też do odstąpienia od Kontraktu U18.

Już choćby powyższe przykłady pokazują w jakim zakresie klub może próbować wykorzystać Twoją nieznajomość przepisów wewnątrzzwiązkowych PZPN i w konsekwencji zamieścić w Kontrakcie U18 postanowienia, które de facto są nieważne.

A czy Twój Kontrakt U18 jest ważny?

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba