Obowiązki zawodnika przed podpisaniem kontraktu

Dziś chciałbym zwrócić Twoją uwagę na niezwykle ważny, a często pomijany przez Zawodników – obowiązek wynikający z art. 5 pkt 4 Uchwały z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.

Artykuł 5 pkt 4 brzmi w ten sposób:

„Zawodnik powinien poinformować Klub o wszelkich umowach, których jest stroną, lub które go dotyczą, a są związane z wykonywaniem przez niego obowiązków Zawodnika. Brak uprzedniej informacji zwalnia Klub z obowiązku respektowania zobowiązań Zawodnika wynikających z wyżej wymienionych umów, bez względu na wynikające z nich konsekwencje cywilnoprawne dla Zawodnika.”

Zazwyczaj chodzi w tym przypadku o umowy z pośrednikami transakcyjnymi oraz o umowy reklamowe. Jakkolwiek umowy z pośrednikami transakcyjnymi częstokroć nie są zbyt skomplikowane, to już o umowach reklamowych tego powiedzieć nie można. Obwarowane są one licznymi karami umownymi i klauzulami zabezpieczającymi na wypadek gdybyś nagle postanowił odmówić reklamowania danego produktu 🙂

Wyobraź więc sobie, że podpisałeś intratną umowę na udział w kampanii marketingowej znanej światowej marki. Następnie zmieniłeś klub. Nie poinformowałeś klubu o tej umowie, a w dniu, gdy masz ważny mecz, jednocześnie zostałeś zobowiązany – zgodnie z podpisaną umową – do stawienia się kilka tysięcy kilometrów dalej, na ciepłej plaży, gdzie wraz z innymi gwiazdami masz nakręcić film reklamowy. Wybierasz mecz. Znana światowa marka – również zgodnie z umową – nakłada na Ciebie wysoką karę umowną oraz rozwiązuje z Tobą umowę. Straciłeś dużo pieniędzy.

Gdybyś jednak przed podpisaniem kontraktu poinformował klub o swojej umowie, wówczas nie byłoby problemu z wyjazdem. Inaczej przecież nie podpisałbyś kontraktu 🙂

Zawodniku pamiętaj o swoich obowiązkach!

 

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba