Kiedy Twój syn może podpisać pierwszy profesjonalny kontrakt?

Na gruncie mojej praktyki zawodowej coraz częściej spotykam się z łamaniem przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej przez kluby w kwestii podpisania pierwszego profesjonalnego kontraktu przez młodego zawodnika, tzw. Kontraktu U18.

Zgłaszają się do mnie rodzice, którzy proszą o to, aby sprawdzić przedstawiony przez klub kontrakt. I częstokroć już na wstępie okazuje się, że oferta podpisania Kontraktu U18 została przedstawiona zawodnikowi za wcześnie.

Kluby boją się, że stracą zdolnego zawodnika i próbują ominąć przepisy PZPN, licząc na to, że rodzice nie są ich świadomi.

Tymczasem wskazać należy, że Kontrakt U18 podpisany zbyt wcześnie może zostać uznany za nieważny.

PAMIĘTAJ!

Kontrakt U18 jest jedyną umową, która może regulować stosunki prawne w zakresie uprawiania piłki nożnej pomiędzy klubem a zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia.

PAMIĘTAJ!

Kontrakt U18 może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego podpisania ukończył 15 rok życia.

PAMIĘTAJ!

Oferta podpisania Kontraktu U18 może zostać złożona zawodnikowi najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15 roku życia.

PAMIĘTAJ!

Zawodnik musi pisemnie ustosunkować się do otrzymanej oferty podpisania Kontraktu U18 w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Przed podpisaniem pierwszego profesjonalnego kontraktu o uprawianie piłki nożnej skonsultuj się z prawnikiem. Jest to bowiem doniosła chwila w życiu nie tylko Twojego dziecka, ale również w Twoim. Wyrażenie zgody na podpisanie pierwszego profesjonalnego kontraktu w kształcie zaproponowanym przez klub zapewne nie zabezpieczy interesów Twojego dziecka w odpowiedni sposób. Kontrakt U18 musi spełniać szereg wymagań, o których pisałem już chociażby tutaj.

Kontrakt U18

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba