Rozwiązanie kontraktu z winy klubu – pozostałe przypadki

Wskazałem już Tobie jak rozwiązać kontrakt z klubem, w sytuacji gdy klub opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia (tutaj) oraz gdy doznałeś kontuzji (tutaj). Na tę okoliczność przygotowałem też dla Ciebie e-book.

Dzisiaj zajmiemy się innymi okolicznościami, których zaistnienie może stanowić przyczynę do rozwiązania kontraktu z winy klubu. Musisz bowiem znać wszystkie możliwości 🙂

Przechodząc zatem do meritum, przysługuje Tobie prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu, w następujących przypadkach:

NIEZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK LIGOWYCH

  • gdy klub ze swojej winy zaniechał zgłoszenia Ciebie do rozgrywek ligowych, to wtedy możesz złożyć oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu w terminie jednego miesiąca od daty zamknięcia okresu zmiany przynależności klubowej zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN (chodzi zatem o popularne „okienka transferowe”),

BRAK UBEZPIECZENIA OD NNW, NIEPRZEDSTAWIENIE DOWODU ZAWARCIA UBEZPIECZENIA

  • gdy klub ze swojej winy zaniechał obowiązkowego ubezpieczenia Ciebie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w sporcie i na skutek tego nie otrzymałeś należnego Ci świadczenia ubezpieczeniowego lub jego równowartości od klubu albo
  • gdy klub nie przedstawił dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty pisemnego złożenia takiego żądania przez Ciebie,
  • to wtedy możesz złożyć oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia któregokolwiek z ww. zdarzeń,

PRZENIESIENIE KLUBU DO NIŻSZEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ

  • gdy klub został przeniesiony do niższej klasy rozgrywkowej na skutek innych zdarzeń niż rywalizacja sportowa, na podstawie prawomocnego orzeczenia wydanego przez właściwy organ dyscyplinarny PZPN, wtedy możesz złożyć oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.

Teraz masz już pełen obraz tego, jak skutecznie rozwiązać kontrakt z winy klubu.

Pamiętaj o swoich prawach 🙂

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba