Miesięczne Archiwum: Luty 2016

Rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika

W mediach już nie raz pojawiały się informacje na temat zatrzymania przez policję jakiegoś zawodnika prowadzącego samochód w stanie nietrzeźwości, czy – co gorsza – powodującego w tym stanie wypadek. Wszczęcie w związku z takim zachowaniem...

Czy Twój kontrakt jest ważny?

Zaskakująco często w mojej praktyce zdarza się, że analizując kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, brakuje w nich istotnych elementów składających się na treść stosunku cywilnoprawnego łączącego zawodnika z klubem, które to braki powodują,...