Obowiązki klubu przed podpisaniem kontraktu

Przed podpisaniem kontraktu klub ma kilka obowiązków, nałożonych na niego przez Uchwałę z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.

Przede wszystkim klub powinien zapoznać Ciebie z przepisami powyższej Uchwały. Jest to o tyle istotne, że zazwyczaj dopiero wtedy uzmysławiasz sobie jakie masz prawa i obowiązki (o ile przeczytasz tę Uchwałę). Zazwyczaj jednak kluby (szczególnie w niższych ligach) nie wywiązują się z tego obowiązku.

Następnie, klub powinien udostępnić Tobie wszelkie obowiązujące w klubie regulaminy, a w szczególności te normujące wewnętrzne przepisy dyscyplinarne, ale też np. regulamin premiowania. Ty natomiast powinieneś potwierdzić w formie pisemnej zapoznanie się z tymi dokumentami.

Wreszcie, klub powinien przeprowadzić badania lekarskie, a ważność kontraktu nie może być uzależniona od wyników późniejszych badań lekarskich.

Jak istotny i doniosły jest to obowiązek dla klubu pokazuje słynny przypadek Arkadiusza Onyszki, gdzie po podpisaniu kontraktu z Polonią Warszawa na jaw wyszło, że piłkarz cierpi na poważną chorobę uniemożliwiającą mu grę. Klub chciał pozbyć się chorego bramkarza, mimo iż przed podpisaniem kontraktu nie przeprowadził stosownych badań. PZPN stanął jednak na stanowisku, że kontrakt jest ważny, a co za tym idzie wynagrodzenie wynikające z kontraktu należy się zawodnikowi.

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba