Kategorie
Kontrakt

Rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika

W mediach już nie raz pojawiały się informacje na temat zatrzymania przez policję jakiegoś zawodnika prowadzącego samochód w stanie nietrzeźwości, czy – co gorsza – powodującego w tym stanie wypadek.

Wszczęcie w związku z takim zachowaniem zawodnika postępowania karnego to tylko początek kłopotów. Musisz bowiem wiedzieć, że takie zachowanie stanowi również jeden z przypadków, w których klub może rozwiązać z Tobą kontrakt. Zanim jednak do tego dojdzie, muszą zostać kumulatywnie spełnione następujące przesłanki:

  • Twoja sprawa musi zostać prawomocnie zakończona wydaniem wyroku przez sąd powszechny (a zatem masz ok. 2 lata zanim sprawa zostanie prawomocnie zakończona – biorę tutaj pod uwagę przeprowadzenie postępowania przygotowawczego, postępowania przed Sądem I instancji, Twoją apelację oraz przeprowadzenie postępowania przed Sądem II instancji),
  • za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu (np. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, czy też wzięcie udziału w bójce lub pobiciu),
  • i to pod warunkiem, że klub złoży Tobie oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu w terminie jednego miesiąca od uzyskania urzędowo potwierdzonej informacji o Twoim prawomocnym wyroku.

A zatem, dopóki postępowanie karne nie zostanie prawomocnie zakończone – klub nie może rozwiązać z Tobą kontraktu z Twojej winy z powodu popełnienia przez Ciebie przestępstwa umyślnego ściganego z urzędu.

W jakich jeszcze przypadkach klub może rozwiązać kontrakt z Twojej winy? 

  • gdy zostaniesz ukarany przez organ PZPN karą dyskwalifikacji w wymiarze co najmniej 3 miesięcy,
  • gdy organ PZPN zastosuje wobec Ciebie  środek zapobiegawczy w postaci zakazu uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych w wymiarze co najmniej 3 miesięcy,
  • gdy co najmniej 3 razy w okresie 6 miesięcy zapomnisz przyjść na trening i nie usprawiedliwisz pisemnie swojej nieobecności w terminie 7 dni od jej wystąpienia,
  • jeżeli brałeś udział w jakichkolwiek zakładach bukmacherskich dotyczących jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich.

Zwłaszcza ostatnia przesłanka jest nagminnie łamana, a jej wykazanie nie stanowi dla klubu żadnego problemu. Dlatego też, jeżeli już koniecznie musisz brać udział w zakładach bukmacherskich to przestań obstawiać wyniki angielskiej 6 ligi, czy sparingów rozgrywanych w przerwie pomiędzy rozgrywkami w Turcji, a zajmij się np. siatkówką lub tenisem. Wtedy będziesz bezpieczny 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *