Czy Twój kontrakt jest ważny?

Zaskakująco często w mojej praktyce zdarza się, że analizując kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, brakuje w nich istotnych elementów składających się na treść stosunku cywilnoprawnego łączącego zawodnika z klubem, które to braki powodują, iż kontrakt jest nieważny.

Dobrze wiesz jak w rzeczywistości wygląda procedura podpisania kontraktu w ligach niższych niż Ekstraklasa. Zazwyczaj dostajesz do podpisu gotowy dokument i nie analizujesz go zbytnio. Co więcej, cała drużyna również podpisuje podobny kontrakt, z tą tylko różnicą, że każdy z Was indywidualnie negocjuje wysokość wynagrodzenia.

Wydawać by się zatem mogło, że skoro klub przedkłada Tobie kontrakt do podpisu, to możesz założyć, że zawiera on wszystkie te elementy, które pozwolą uznać go za skuteczny. Tymczasem zdarza się, że tak nie jest.

Ostatnio spotkałem się z takim niefortunnym zapisem w kontrakcie:

IMG_8810

Powyższy zapis dotyczący wynagrodzenia nie spełnia jasno sprecyzowanych wymagań zawartych w Uchwale z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, co w konsekwencji prowadzi do jego nieważności (o czym może orzec Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN).

Uchwała ta stanowi, że – pod rygorem nieważności – kontrakt musi zawierać, m.in.:

  • wynagrodzenie indywidualne zawodnika za cały okres obowiązywania kontraktu,
  • odrębnie za każdy sezon rozgrywkowy,
  • podane w kwocie brutto.

Sprawdź zatem, czy Twój kontrakt jest ważny 🙂

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba